Latest in Tech

THIÊN ĐAN, D.C.

Tên bài
Câu đầu
Mp3
Tải Mp3
Imprimatur
    
10.10.2017
Tình Chúa thương con bao la, ôi rất bao la.

    
23.5.2020
Bước theo Giêsu dâng hiến cho Ngài trọn đời.

    
23.5.2020
    
17.5.2019
"Những ngọn đèn của Tin, Cậy, Mến". Chiếu trong

    
23.5.2020
    
05.11.2019
    
17.5.2019

    
05.11.2019
Ôi Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của chúng con. Mẹ chính

    
23.5.2020
    
05.11.2019
    
22.10.2016
   
10.10.2017
   
05.11.2019
   
10.10.2017
Đời thánh hiến nhiệm mầu, ơn nghĩa Chúa thẳm sâu

   
23.5.2020
   
18.06.2018
   
18.6.2018
   
17.5.2019
   
22.10.2016
   
10.10.2017
   
10.10.2017
   
22.8.2018
   
17.5.2019
   
22.8.2018
   
17.5.2019
Niềm vui dâng hiến sống trong ân tình Chúa thôi.

   
23.5.2020
   
22.8.2018
Đây ơn gọi của con là hiến dâng cho tình yêu Chúa

   
23.5.2020
   
05.11.2019
   
22.8.2018
Chúng con van xin Thánh Thần Thiên Chúa. Xin Ngài

   
23.5.2020
Con khiêm nhu cúi đầu thờ lạy Chúa. Đã yêu con

   
23.5.2020
   
05.11.2019
   
22.8.2018
Con tìm Chúa hay con đi tìm con. Giữa dòng đời

   
23.5.2020
   
17.5.2019
Xin cho con luôn sẵn sàng nghênh đón Chúa.

   
23.5.2020
   
17.5.2019
   
22.8.2018
   
17.5.2019
     
22.8.2018
Giây phút này con thờ lạy Chúa, trí lòng con trước 

     
23.5.2020
   
18.6.2018

Nihil obstat: Lm. Rôcô Nguyễn Duy
Imprimatur: Tổng Giáo phận Sài Gòn
 © Thiên Đan, Tu Hội Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn (D.C.)
----------------------------------------------------------------------
➤ Youtube:  Thánh Ca Thiên Đan