Latest in Tech

NGUỒN VUI ĐỨC ÁI - Thiên Đan

ĐK: Khi Đức Ái chiếm ngự lòng ta, làm cho ta say mê Thiên Chúa, cho ta say mê người nghèo, cho hồng ân Chúa trào dâng.
1. Ta sẽ được vui mừng biết bao trong giờ sau hết. 
Vì đã tiêu hao cả cuộc đời cho Thiên Chúa chính là cho kẻ nghèo hèn khắp nơi.
2. Ta hiến dâng con người, dấn thân cho sự cứu rỗi. 
Là nỗi vui chia sẻ gánh nặng cho những ai đau khổ nay sẽ vui mừng xiết bao.
3. Cho nắng mưa dãi dầu, vẫn luôn tin tưởng nơi Chúa. 
Nguyện Chúa thương che chở giữ gìn tôi tớ Chúa, chúc tụng Danh Chúa muôn đời Chúa ơi!