Latest in Tech

MỪNG KÍNH THÁNH VINH SƠN - Thiên Đan

1. Hôm nay hân hoan mừng kính Cha Thánh Vinh Sơn. Lòng người muôn phương vang lên muôn câu cảm tạ. Cảm tạ ơn Chúa vì đã thương ban hồng ân. Xuống trên gian trần một người Cha xứng danh Tông Đồ.
ĐK: Ôi Cha Vinh Sơn là gương sống rạng ngời cho đời. Hiến dâng cuộc đời, dọi chân lý về khắp muôn nơi. Ôi Cha Vinh Sơn được Thiên Chúa thưởng công trên Trời. Xin cho đoàn con sống trọn đời mến Chúa, yêu người.
2. Tâm tư reo vui cùng hát lên khúc hoan ca. Ngợi mừng Danh Chúa cảm mến phúc ân của Ngài. Ngàn đời, muôn kiếp Tình Chúa vẫn không nhạt phai. Đã ban cho đời một người cha rất (ư) tuyệt vời.