Latest in Tech

ĐỨC MẸ

Tên bài
Tác giả
Câu đầu
Thành Tâm
Huyền Linh
Ave Maria con dâng lời chào Mẹ, Ave Maria con dâng lời chào Mẹ. Khi
Mai Nguyên Vũ
Cành hoa tươi thắm nguyện kính dâng lên, nguyện kính dâng lên cùng
Nguyễn Duy
Jean-Claude
Hoài Đức
Cung chúc Trinh Vương không hề nhiễm tội truyền, thật Mẹ là Mẹ Thiên
Huy Hoàng
Dâng Mẹ ngàn hoa tươi xanh màu hy vọng của đời con đang sống nhìn
Nguyễn Khắc Tuần
Lạy Mẹ Fatima Mẹ nỉ non bao lần tội gian trần để phiền cho trái tim Mẹ
Minh Trân
An Di
Con đến dâng Mẹ đóa hoa lòng này lạy Mẹ đoàn con dâng tiến, xin Mẹ
Lê Quang Ánh
Hải Triều
Hoa thắm nở đẹp đồng nội xa. Mùa hoa về hương ngát trời bao la, con
Hoàng Diệp
Ngọc Kôn
La Vang lời con hát mãi
Thanh Lâm
Lạy Mẹ Maria! Lạy Thánh Mẫu dịu hiền. Này đoàn con đến đây hợp dâng
Ngọc Kôn
Lạy Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đẹp như cánh hoa huệ giữa đời. Chẳng
Nguyễn Khắc Xuyên

Kim Long
Văn Chi
Huyền Linh
Hoài Chiên
Ân Đức
Ngọc Linh
Ngọc Linh
Sơn Ca
Mẹ ơi con đến dâng tiến bó hoa thắm nồng mùi hương toả vương quyến
Cao Thăng
Người họ Trần
Ngành Giê-sê hôm nay đã trổ hoa. Nhà Gia-cóp một vì sao đã mọc. Một 
Hoàng Kim
Mi Trầm
Thế Thông
Hoàng Văn Tiệm
Mùa hoa đã tới con hái hoa, con hái hoa dâng Mẹ yêu. Ngàn hoa tươi
Thành Tâm
Mai Thiện
Mừng tháng hoa nay đã về rồi, khắp đồi nương hoa nở thắm tươi, muôn
Hải Linh
Viễn Xứ
P. Quang & Đ.C.San
Mẹ ấp ủ thẳm sâu Lời Chúa, Mẹ cưu mang lời tận đáy lòng, Lời trong máu
Tâm Bảo
Huyền Linh
Vinh Hạnh
Vinh Hạnh
Hải Linh – Minh Đệ
Phanxicô
Xưa trong làng Fatima có Đức Mẹ Maria. Mẹ đến với đời Mẹ nói với người
Phạm Xuân Chiến
Maria Mẹ ơi con dâng Mẹ tràng hoa Mân Côi con dâng Mẹ lời kinh ca vui
Văn Chi
Tràng hoa Mân Côi dâng kính lên Mẹ hiền ngàn lời kinh chan hòa yêu mến
Trầm Hương
Văn Thao
Mi Trầm
Mẹ ơi đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ xin Mẹ