Latest in Tech

ĐỨC MẸ

Tên bài
Tác giả
Câu đầu
Thành Tâm
Huyền Linh
Nguyễn Duy
Jean-Claude
Con tìm với mẹ (song ngữ)
Jean-Claude
Hoài Đức
Nguyễn Khắc Tuần
Minh Trân
An Di

Hoàng Diệp
Ngọc Kôn
La Vang lời con hát mãi
Trần Minh
Lạy Mẹ Maria! Lạy Thánh Mẫu dịu hiền. Này đoàn con đến đây hợp dâng
Nguyễn Khắc Xuyên

Kim Long
Văn Chi
Huyền Linh
Lời vọng nguyện
Thanh Bình
Ngước trông về Mẹ hiền lòng con thao thức chơi vơi, tựa chiếc lá nhỏ
Lời vọng nguyện (v.2)
Thanh Bình
Hôm nay Mẹ về trời lòng con thao thức chơi vơi, tựa như lá nhỏ cuộn
Hoài Chiên
Ân Đức
Ngọc Linh
Ngọc Linh
Cao Thăng
Hoàng Kim
Mi Trầm
Thế Thông
Thành Tâm
Hải Linh
Viễn Xứ
Phúc thay

Mẹ ấp ủ thẳm sâu Lời Chúa, Mẹ cưu mang lời tận đáy lòng, Lời trong máu
Tâm Bảo
Huyền Linh
Vinh Hạnh
Vinh Hạnh
Hải Linh – Minh Đệ
Văn Chi
Trầm Hương
Văn Thao