Latest in Tech

KÌA BÀ NÀO - Lm. Hoàng Diệp

ĐK. Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông. Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông. Đẹp như mặt trăng rực rỡ như mặt trời. Oai hùng như đạo binh xếp hàng vào trận Bà là ai (Bà là ai?).
1. Bà là ai như huệ giữa chòm gai như hồng thiêng mầu nhiệm, như đền Vua vinh hiển như thành thánh Sa-lem. Bà là ai như hào quang Thiên Chúa, như mùa xuân không úa, như vì sao mai rạng như chính cửa Thiên Đàng.
2. Bà là ai tình tuyền lúc đầu thai xác hồn như ngọc tuyền dư đầy ơn Thiên Chúa như nguồn nước vô biên. Bà là ai tay bồng Vua thơ bé, tay tràn ơn cứu thế Đấng Từ Bi nhân hậu hằng tiếp đón lời cầu.