Latest in Tech

THÁNH VỊNH 21 (CN5PSB) – Thái Nguyên

1. Bởi Chúa lời tôi ca ngợi vang lên. Bởi Chúa này tôi khấn dâng trọn niềm trước mọi người kính sợ Ngài. Người nghèo khó Chúa cho luôn được đầy no, người tìm Chúa sẽ ca khen Ngài muôn đời. 
ĐK: Lạy Chúa, chính vì Chúa mà lòng con hân hoan dâng lời mà lòng con cất câu ca ngợi giữa lòng đại hội toàn dân. 
2. Ngàn dân mau hãy trở về cùng Chúa. Ngàn nơi người trên khắp cõi địa cầu sẽ phục lạy trước Nhan Ngài. Người dưới đất sẽ luôn tôn thờ một Chúa, kẻ nằm xuống sẽ sấp mình thờ kính Ngài. 
3. Ngày sau con cháu sẽ phục vụ Chúa, truyền rao về Chúa khắp muôn thế hệ biết được lòng tín trung Ngài. Kể cho nghe biết bao nhiêu kỳ công Chúa, và cho biết Chúa luôn diệu kỳ biết bao. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúa đã phán: "Các con hãy ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai ở trong Thầy sẽ sinh hoa trái dồi dào". Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 21 (Chúa Nhật 5 Phục Sinh B)