Latest in Tech

NHẬP LỄ

Tên bài
Tác giả
Câu đầu
Nguyễn Duy
Những khi con đi về nhà Chúa nghe tâm hồn dâng trào yêu mến. Tiếng
Kim Long
Nguyễn Văn Trinh
Nguyễn Văn Trinh

Nguyễn Duy
Trong hân hoan chúng con về đây, mang tin yêu mơ ước nồng say
Đỗ Vy Hạ
Chung một niềm tin chúng con sum họp về đây, quanh bàn thờ Cha
Hoàng Phúc
Kim Long
Bảo Tịnh
Thái Nguyên
Ngọc Linh
Trầm Hương
Kim Long
Kim Long
Hãy đến tung hô Chúa reo mừng Đấng Cứu Thoát ta nào cùng đến
Kim Long
Thành Tâm
Mai Nguyên Vũ
Nguyễn Mộng Huỳnh
Kim Long
Ngọc Khánh
Nguyễn Duy
Từ bình minh con dâng hết tâm tình tụng ca Chúa thiên đình một bài
Mi Trầm
Ngọc Báu
Phanxicô
Niềm vui, niềm vui dâng thiết tha khi bước vào đền thánh Chúa Trời ta
Phanxicô
Tiến vào thánh cung tâm tư con nhảy mừng. Dâng Chúa (i-a) nhân từ
Kim Long
Quang Uy
Kim Long
Ngọc Khánh
Lan Thanh
Tường Thược
Nguyễn Duy
Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca, chúng con về nơi đây để