Menu


NHẬP LỄ

Tên bài
Tác giả
Câu đầu
Nguyễn Duy
Những khi con đi về nhà Chúa nghe tâm hồn dâng trào yêu mến. Tiếng
Phạm Liên Hùng
Bước vào bước vào nơi thánh cung, niềm vui cao dâng ngút bay chín
Kim Long
Ca lên đi thần thánh trên thiên đình hiển vinh mừng Chúa yêu thương
Nguyễn Văn Trinh
Khi con về lòng tràn niềm vui, khi con về tình yêu chan chứa, đón tay
Anh Tuấn
Nào cùng cất tiếng hát vang lên, nào cùng cất tiếng hát vang lên chúc
?
Cất tiếng tung hô khi bước vào cung thánh Ngài, tấu khúc hoan ca khi
Nguyễn Duy
Trong hân hoan chúng con về đây, mang tin yêu mơ ước nồng say
Đỗ Vy Hạ
Chung một niềm tin chúng con sum họp về đây, quanh bàn thờ Cha
Huy Hoàng
Chung một niềm tin, chung một tâm tình, đoàn con dâng Chúa 
Kim Long
Con hân hoan bước lên bàn thờ Chúa, Chúa là hoan lạc tuổi xuân
Hoàng Phúc
Con sẽ bước lên bàn thờ, vì chính Chúa làm tuổi xuân ca khúc hân
Kim Long
Con sẽ hân hoan tiến vào cung Thánh. Tới gần Chúa Trời, tuổi thanh
Kim Long
Muôn lạy Chúa cung điện Ngài quang vinh khả ái. Đây con khao khát
Thanh Loan
Cùng hát lên (cùng hát lên) nào cùng hát lên, hát vang khung trời, 
Kim Long
Cửa công chính hãy mở cho tôi vào cho tôi vào tạ ơn Thiên Chúa
Huy Hoàng
Mừng biết bao mừng vui khi bước vào đền thánh Chúa Trời. Bao lo 
Huy Hoàng
Đoàn con về đây xin dâng Cha Thánh lễ này xin dâng Cha bao ước 
Ngọc Linh
Hãy đến trước nhan Ngài. Hồn ơi reo lên ý thơ, đàn ơi vang lên tiếng
Thái Nguyên
Đoàn con bao hân hoan bước về nhà Cha trong tình yêu mến. Nguyện
Ngọc Linh
Đi về nhà Chúa bao năm cách xa nhan Ngài đi về nhà Chúa, tâm tư
Trầm Hương & D.Kim
Đi về nhà Chúa tim con reo hoan lạc Chúa ơi, đi về nhà Chúa ôi bao
Hương Vĩnh
Hân hoan ta cùng nhau tiến vào cung điện nhà Chúa.  Lộng lẫy xiết
Việt Khôi
Hân hoan đi về nhà Chúa đã bao năm cách xa nhan Ngài. Hôm nay
Kim Long
Hát lên bài ca hỡi ngàn dân, hãy hát lên bài ca chúc tụng Thiên Chúa
Kim Long
Hãy đến tung hô Chúa reo mừng Đấng Cứu Thoát ta nào cùng đến
Việt Khôi
Nào ta đi về nhà Chúa ta nhịp nhàng mau bước lên đền. Nào ta đi về
Kim Long
Hỡi thế trần từ khắp nơi, hãy tới nào hãy tới, hiệp lời hát kính vang trời
Anphong Hoan
Hân hoan tiến vào cung thánh tim reo vang khúc ca tạ ơn, bao năm 
Quốc Vũ
Lòng hân hoan con bước vào cung điện Nhà Chúa,  dâng lên Chúa 
Huyền Linh
Ngày xưa trên đồi Gol-gô-tha Mẹ đứng gần bên Thánh giá. Mẹ nhìn
Nguyên Thanh
Lạy Chúa, con sẽ tiến lên bàn thánh Chúa. Hoà muôn tim, thờ lạy Chúa
Thái Nguyên
Nhịp nhàng vui bước đi lên Đền Thánh Ngài. Dâng câu ca ngợi tình
Thành Tâm
Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường đường đưa ta đi lên
Mai Nguyên Vũ
Nào cùng nắm tay nhau đi về nhà Cha về nhà Cha tim ta rộn lên vui
Martino
Nào mau đến đây ta cùng lên núi Chúa  vào trong đền thờ Thiên Chúa
Hùng Lân
Hôm nay là ngày Thiên Chúa dựng nên chúng tôi vui mừng sung sướng
Kim Long
Lục huyền cầm con muốn tấu vang, ôi Thiên Chúa con cảm tạ Ngài
Nguyễn Duy
Từ bình minh con dâng hết tâm tình tụng ca Chúa thiên đình một bài
Mi Trầm
Lạy Chúa nguồn ánh sáng soi đường, đoàn chúng con tiến về nhà Cha
Ngọc Báu
Đi đi mau ta về nhà Chúa Chúa Cha toàn năng, đi đi mau ta về nhà
Phanxicô
Niềm vui, niềm vui dâng thiết tha khi bước vào đền thánh Chúa Trời ta
Đa Minh
Nơi nhà Chúa đoàn con về đây ẩn nương, như lữ khách trở lại tổ ấm
Huy Hoàng
Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, tung hô Người là núi đá độ trì ta. 
Kim Long
Tôi muốn hát một bài ca, một bài ca, ca tụng Thiên Chúa tôi. 
Phanxicô
Tiến vào thánh cung tâm tư con nhảy mừng. Dâng Chúa (i-a) nhân từ
Nguyễn Văn Hoà
Ngàn lời ca vang mừng Chúa uy linh, ngàn lời ca vang một khúc ca
Quang Uy
Trên đường về nhà Cha, từng lớp người đi tới, có muôn dân thế giới
Nguyên Kha
Trời và trái đất đầy vinh quang Chúa, biển với ngàn sông hãy ca 
Kim Long
Tôi mừng vui mỗi khi nghe nhủ rằng nào ta tiến lên lên đền thờ Thiên
Minh Tâm
Hân hoan bước vào nhà Chúa. Một niềm tin son sắt không ngơi. Tình
Ngọc Khánh
Về đây hát khúc hát vui tươi, chúc khen Ngài Thượng Đế muôn đời
Lan Thanh
Về đây hỡi người về đây, ta tiến vào cung điện Thiên Chúa, về đây hỡi
Tường Thược
Đồng thanh ca vang đi về nhà Cha lòng Cha nhân ái đang đứng đón 
Phạm Huy Hoàng
Nào ta hãy lên đường đi về Nhà Chúa ta. Nào ta hãy bước nhanh 
Việt Khôi
Về nhà Chúa tâm tư khát khao đêm ngày. Về nhà Chúa tim con mến 
Nguyễn Duy
Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca, chúng con về nơi đây để
Anphong Hoan
Vui là vui dường nào! Vui là vui dường bao khi thiên hạ bảo tôi: