Latest in Tech

NƠI NHÀ CHÚA – Đa Minh

1. Nơi nhà Chúa đoàn con về đây ẩn nương. Như lữ khách trở lại tổ ấm quê hương. Nơi nhà Chúa con sống trong tình thương. Từng nỗi vui nỗi buồn Ngài luôn đỡ nâng. 
ĐK: Cất tiếng hát tâm tình với cung đàn êm đềm, nào ta ca tụng Chúa là Cha chí nhân. Đến với Chúa chiên lành đến trong nguồn an bình, hồn con luôn được sống hạnh phúc lâu bền. 
2. Nơi nhà Chúa đoàn chiên mừng vui gặp nhau. Trong thân thiết thông cảm và rất thương yêu. Chung tiệc thánh chung phúc ân trời cao. Cùng hưởng chung gia nghiệp của Chúa hứa ban.
****  Imprimatur: 15.12.2015 - TGP. Sài Gòn (TCVN2)