Menu


Chủ đề: Lễ Các Thánh Nam Nữ (01-11)

Tên bài
Tác giả
Câu đầu
-------------
Lễ Các Thánh, ngày 01/11: Đối Ca Nhập Lễ, DL, TVĐC, HL.
Nguyễn Duy
[CHL] Có một bài ca Ngài đã hát trên đỉnh núi cao Ngài đã hát vang vọng
Trần Văn Huyến
[CHL]Phúc cho ai có lòng khó nghèo vì chính Nước Trời sẽ về người ấy.
J.B. Vàng
Kìa Chiên Con hiển vinh giữa mây hồng. Nhạc tấu vang thần thánh hát 
Hoài Đức
Hào quang Thiên Quốc tươi sáng vô cùng! Nhạc ca Thiên Quốc ngây ngất 
?
Nơi dương thế, vang hát mừng, trái tim thơ dâng đôi lời hợp hoan. Mừng
Trần Văn Huyến
[CNL] Nào  cùng vui trong Thiên Chúa, nào cùng hát ca tưng bừng. 
Mi Trầm
Nầy là dòng dõi những người tìm Chúa suốt cuộc đời tìm kiếm Chúa Trời. 
Mi Trầm
Nầy là dòng dõi của những người tìm Chúa. Nầy là dòng dõi của những
  Này là dòng dõi 3 (Tv 23)
Mi Trầm
Nầy là dòng dõi của những người tìm Chúa, tìm Nhan Thánh Chúa.  
Tâm Bảo
Ngày lễ kính mừng các Thánh trên trời: Giáo Hội hân hoan khắp gần xa
Hùng Lân
[CHL] Phúc cho ai có lòng khó nghèo, vì Nước Trời dành cho kẻ ấy.  
Anphong Hoan
Đoàn người đông đảo kia, họ là ai? Từ đâu đến? Sao họ mặc áo trắng 
Huy Hoàng
Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm Người. 
Kim Long
Lạy Chúa, đây là dòng dõi những kẻ tìm kiếm Ngài.
Thái Nguyên
Lạy Chúa đây là dòng dõi của những kẻ kiếm tìm Ngài.