Latest in Tech

MỪNG CÁC THÁNH - Lm. Hoài Đức

ĐK. Hào quang Thiên Quốc tươi sáng vô cùng! Nhạc ca Thiên Quốc ngây ngất vô cùng! Bên Chúa vinh quang Thần Thánh vui mừng. Bảo Tòa triều thiên chứng minh toàn công.
1. Trần gian không đường đàn không tiếng ca. Trần thế không điệu nhạc không tứ thơ. Mong tượng trung diễn đạt được nơi trường xuân. Nơi nhạc thơ quyến hồn đàn ca Thần Thánh ngân. Một nơi không còn thời gian ước mơ. Và hết kinh hoàng sầu bi lắng lo. Các Thánh ngắm chầu nhan Chúa không lúc rời. Đức kính mến nguyên tuyền không còn nhạt phai.
2. Ngàn dân trên đời cùng vang tiếng lên. Thần Thánh Thiên Đàng ngợi khen Chúa trên. Nơi tòa cao Chúa Trời thưởng công đoàn con. Không kể muôn thế hệ cùng chung lòng sắt son. Vì bao công nghiệp vì bao hy sinh. Vì chí trung thành thờ Cha chí linh. Thắm nét chữ vàng ghi sách thiêng cõi trời. Với tích thánh gương lành cho người đời soi.