Latest in Tech

BÁC ÁI - HIỆP NHẤT

Tên bài
Tác giả
Câu đầu
Minh Tâm
Trong tình thương Chúa là Cha anh em ta hãy mến thương nhau
Từ Duyên
Thành Tâm
Nguyễn Văn Tuyên
Vũ Đình Ân
Hùng Lân
Phạm Quang
Vinh Hạnh
Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời, đâu có lòng từ bi
Kim Long
Kim Long
Lê Quang Ánh
Từ Duyên
Nguyễn Duy
Anh Linh
Thầy yêu chúng con, lời ai nói cho cùng; Thầy yêu chúng con, Thầy sinh
Xuân Đường
Thành Tâm
Phanxicô
Nguyên Kha
Huỳnh Minh Kỳ