Menu


BÁC ÁI - HIỆP NHẤT

Tên bài
Tác giả
Câu đầu
Gioan Minh
Bác ái soi lối những người tội lỗi. Ta thực hiện bác ái từ bi. Bác ái mục
Minh Tâm
Trong tình thương Chúa là Cha anh em ta hãy mến thương nhau, mến
Từ Duyên
Yêu người như Chúa yêu con thương người như Chúa thương con, mến
Thành Tâm
Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa. Xin hiệp nhất
Minh Tâm
Ta sống yêu thương là giữ trọn điều răn của Chúa. Vì sống yêu thương
Kim Long
Lạy Cha, xin hãy cho mọi người hiệp nhất nên một như Cha ở trong Con
Nguyễn Duy
Cùng ăn một tấm bánh, cùng uống một ly rượu. Thiên Chúa kêu gọi chúng
Văn Chi
Lạy Chúa, xin hãy ban cho con tâm hồn bác ái. Nguồn bác ái chính trung
N.V.Tuyên, T.Dũng
Lạy Chúa, con yêu Chúa, Chúa đã yêu con trước. Lạy Chúa, con yêu
Phạm Quang
Hằng ngày con gặp được Chúa trong những anh em trong những tha 
Kim Long
Người ta cứ dấu này mà nhân biết các con là môn đệ Thầy là các con yêu
Vinh Hạnh
Dù tôi nói những ngôn ngữ loài người và thiên sứ. Nếu tôi không có đức
Hoàng Kim
Duy một Đức Chúa. Duy một niềm tin. Duy một Phép Rửa. Duy một
Vinh Hạnh
Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời, đâu có lòng từ bi là đấy
Hoàng Kim
Chúa phán rằng: Ta cho các con một điều răn mới; là yêu thương nhau, 
Anh Linh
Thầy yêu chúng con, lời ai nói cho cùng; Thầy yêu chúng con, Thầy sinh
Kim Long
Anh em chớ mắc nợ với nhau điều gì, trừ ra tình thương mến. Vì tình 
Trần Anh Linh
Ở đâu có tình bác ái yêu thương, ở đấy có tình yêu Chúa bao dung. 
Hoàng Kim
Ở đâu có bác ái và thương mến, ở đấy sẽ có Chúa hiện diện. Tình yêu
Minh Tâm
Xin dâng Chúa lời tạ ơn lời tạ ơn vang mãi không ngừng. Giáo Hội Việt
Kim Long
Hỡi các dân tộc đang sống trên trần gian, hỡi những ai đang buồn thương
Phanxicô
Tình yêu đáp đền tình yêu ân tình đền đáp ân tình, tình yêu Thiên Chúa
Đỗ Vy Hạ
Yêu mến anh em là sống chu toàn giới luật, yêu mến người lành và yêu