Menu


Ở ĐÂU – Trần Anh Linh

ĐK: Ở đâu có tình bác ái yêu thương, ở đấy có tình yêu Chúa bao dung. Ở đâu có lòng nhân ái khiêm cung, ở đấy có Chúa Ba Ngôi ở cùng. 
1. Tình yêu Chúa Ki-tô làm cho ta nên một, nào ta hãy hoan ca tình anh em một nhà. Nào dâng Chúa muôn đời lòng tôn kính mọi người. Tình thân hữu trao nhau, cùng thương mến trọn đời. 
2. Cùng chung sống một nhà đừng chia rẽ bất hoà. Cùng yêu mến nhau luôn đừng để ai sầu buồn. Đừng tranh chấp điêu ngoa, đừng to tiếng bất hoà. Nguyện xin Chúa Ki-tô hằng ngự mãi bên ta. 
3. Nài xin Chúa thương ban nguồn hạnh phúc thiên đàng, được diện kiến tôn nhan, cùng chư thánh vinh quang. Niềm vui chẳng chi phôi thật hạnh phúc tuyệt vời, lòng chan chứa an vui, ngàn muôn kiếp đời đời.
***** Ở Đâu (Ca Dâng Lễ - Lễ Tiệc Ly)
****  Imprimatur: 27.6.1997 - TGP. Sài Gòn (PCQN)