Menu


Thánh Ca Chủ Đề: Thánh Gioan Tẩy Giả

Tên bài
Tác giả
Câu đầu
-------------
Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả: Đối Ca Nhập Lễ, DL, TVĐC, HL.
Thái Nguyên
Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn lòng mẹ. Người nhớ đến tôi khi tôi còn
Nguyên Hữu
[Ca hiệp lễ] Thiên Chúa ta giàu lòng thương xót. Thiên Chúa ta đầy lòng
Kim Long
[Benedictus - Hiệp Lễ] Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-el
Kim Long
[Benedictus - Hiệp Lễ] Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-el
Nguyễn Duy
Nguyện dâng lên Cha của lễ là Bánh thơm với ly rượu ngon. Nguyện dâng
Anh Tuấn
Muôn đời xin dâng lời ngợi ca ngợi ca Thiên Chúa Đấng tác thành nên tôi
Trần Văn Huyến
[Ca nhập lễ] Từ ngàn năm trước nhân loại sống trong lầm than, trông chờ
Vũ Đình Ân
Gioan Tiền Hô nên con người công chính của Đức Kitô. Gioan Tiền Hô
Xuân Hương
Một Hài Nhi tên Gioan khi chưa vào đời. Một người con được chúc phúc
?
Ngàn vinh quang dâng lên thiên toà cao sang, mừng kính thánh Gioan
Ngô Trần
Xin Ngài hãy lớn lên còn con thì nhỏ lại, xin Ngài hãy lớn lên và con thì
Phương Anh
Ngay từ trong lòng Mẹ Chúa đã nhớ đến con ngày Mẹ Maria mang Giêsu
Xuân Hương
Gioan chào đời ngày vui tươi sáng. Gioan chào đời niềm vui dâng cao
Nguyễn Duy
Có tiếng kêu, có tiếng kêu từ trong hoang địa. Mau mau dọn đường Chúa
Đa Minh
Người là Gio-an cao trọng hơn mọi người nam. Chúa đã kén chọn khi
Nguyên Hữu
[Ca hiệp lễ] Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en đã viếng thăm
Thế Thông
Ngài là ai được đặt tên trước khi chào đời? Ngài là ai nhẩy mừng vui
Hùng Minh
Đường trần gian tội lỗi lan tràn muôn nơi. San bằng chờ Vị Cứu Tinh
Kim Long
Muốn nhìn người ăn mặc kiêu sa hãy tiến vào hoàng cung. Muốn coi
Thanh Hùng
Đoàn chúng con hôm nay ngợi mừng thánh Gioan Tiền Hô, xưa người
Huy Hoàng
Từ trong thai mẫu Chúa là Đấng bảo vệ con.
Kim Long
Chúa đã kéo con ra khỏi lòng thân mẫu. 
Huy Hoàng
Xin tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng. Lạy Chúa Chúa dò xét
Kim Long
Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách thật lạ lùng.  
Thái Nguyên
Tạ ơn Chúa (i-a) tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng. Chúa đã dò
Mi Trầm
Con cảm tạ Chúa vì đã dựng nên con cách lạ lùng, con cảm tạ Chúa
Mi Trầm
Con cảm tạ Ngài vì Ngài đã dựng nên con cách lạ lùng, con cảm tạ
Thanh Lâm
Con ca ngợi Chúa vì con đã được tạo thành cách lạ lùng.
Phương Anh
Xưa Gioan Tiền Hô đi loan tin cứu độ loan tin Đức Kitô đến giữa nơi
Thái Nguyên
Người là đấng tiền phong đường cứu độ. Tiếng kêu mời hãy thống