Menu


THEO GƯƠNG GIOAN TIỀN HÔ - Thái Nguyên

1. Người là đấng tiền phong đường cứu độ. Tiếng kêu mời hãy thống hối ăn năn. 
Dọn đường mở lối Đấng Thiên Sai Ngài ngự đến. San bằng bạt phẳng quanh co để cho Ngài đi.
ĐK: Theo gương Gio-an ra đi quyết tâm một lần cho Chúa. 
Theo gương Gio-an trung kiên chính ngay chẳng sợ lao tù. 
Theo gương Gio-an xông pha dấn thân một đời chứng nhân. 
Theo gương Gio-an quyết tâm phục vụ dù chết chẳng nao.
2. Giờ nơi chốn trời cao đầy vui mừng. Nhớ chúng con còn đang sống trên đời. 
Gương Người rạng rỡ sáng soi cho người trần thế. Nguyện cầu cho chúng con luôn sắt son niềm tin.
***  Imprimatur: 01.02.2007 - GP. Cần Thơ (TTC)