Latest in Tech

VUI LÊN - Lm. Mi Trầm

ĐK. Vui lên! Nào vui lên! Nào vui lên! Vì Chúa sắp đến đây rồi loan báo niềm vui cứu đời. Vui lên! Nào vui lên! Nào vui lên! Vì Chúa sắp đến đây rồi ta hãy mừng vui trong Chúa Trời.
1. Nào ta vui lên vì Chúa đến ở giữa dân Người. Ban xuống niềm vui cho thế nhân thôi hận thù. Nào ta vui lên vì Chúa đến cứu thoát muôn người. Ban xuống niềm vui tô ngày mai thêm đẹp tươi.
2. Nào ta vui lên vì Chúa đến dẫn lối đưa đường. Theo bước Người đi bao khó nguy ta coi thường. Nào ta vui lên vì Chúa đến thắp sáng gian trần. Nung nấu đời ta hương tình yêu luôn nồng thắm.
3. Nào ta vui lên vì Chúa đến nối kết con người. Ơn phúc Người ban ta sống vui trong cuộc đời. Nào ta vui lên vì Chúa hứa sẽ thưởng thiên đàng. Men muối trần gian mong đời ta luôn bừng sáng.
**** Vui lên