Menu


[TCPV] Chúa Nhật 4 Phục Sinh B

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ - Chúa Nhật IV Phục Sinh B 

   Nhập lễ
x. Tv 32,5-6

 
Kim Long
 
Xuân Thảo
 
Cao Nguyên
 
Mi Trầm
   Đáp Ca
Tv 117,1 và 8-9.21-23.26 và 28cd và 29 (Đ. c.22) 

  
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Thái Nguyên
  Ca Tiến lễ
Tv 62,2.5 (Graduale Romanum 224)

   
Kim Long
   
Thành Tâm
   
Văn Chi
  Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Ga 10,14; Tv 22; 32 (Graduale Romanum 224)

 
Kim Long
   
Trần Anh Linh
   
La Thập Tự
 
Thái Nguyên
 
Ân Đức
 
Kim Long
Ý: Tv 22  
Duy Thiên
Ý: Tv 22  
Phanxicô
Ý: Tv 22   
Lê Quang Ánh
Ý: Tv 22   
Vũ Văn Lịch
Ý: Tv 22   
Anh Tuấn
Ý: Tv 22   
Vinh Hạnh
Ý: Tv 22   
Hùng Lân
 Ý: Tv 22   
Cao Huy Hoàng
Ý: Tv 22   
Mi Trầm
Ý: Tv 22   
Phạm Huy Hoàng
   
Nguyễn Duy
   
Ân Đức
   Tạ lễ
Kim Long
 
Ngô Duy Linh

Ca nhập lễ
Tv 32,5-6
Tình thương Chúa chan hoà mặt đất,
Lời Chúa sáng tạo chín tầng trời. Ha-lê-lui-a.

Ca dâng lễ
Tv 62,2.5 (GR 224)
Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa.
Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng,
và giơ tay cầu khẩn danh Ngài.

Ca hiệp lễ
Vị Mục Tử nhân lành đã sống lại,
chính Người đã thí mạng vì con chiên,
và chịu chết vì đoàn chiên của Người.
Ha-lê-lui-a.
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)