Menu


Thánh Ca Phụng Vụ Thứ Tư Lễ Tro

Ca nhập lễ (x. Kn 11,24-25.27)

Kim Long
Lạy Chúa, Chúa thương xót mọi loài, không khinh ghét những
Hoàng Kim
Lạy Chúa, Chúa một niềm thương xót chúng sinh, Chúa không
Xuân Thảo
Lạy Chúa, Chúa một niềm thương xót chúng sinh, Chúa không

Đáp Ca (Tv 50) - Tung hô Tin Mừng (Tv 94,7b.8a hoặc Tv 50,12a và 14)

Kim Long
Lạy Chúa xin thương chúng con vì chúng con đã phạm đến Ngài.
Huy Hoàng
Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đắc tội với Ngài
Thái Nguyên
Lạy Chúa chí tôn xin dủ tình xót thương con theo lượng từ ái của

Xức Tro

Ngọc Kôn
Xin hãy nhớ rằng thân ta chính là bụi tro, người ơi hãy nhớ thân ta
La Thập Tự
Hỡi người thế ơi, chúng ta đây sống trên đời. Sống rồi chết đi
Phanxicô
Đời sống nơi trần thế có mùa xuân rực rỡ hoa cười, có mùa hè
Phanxicô
Núi mòn sông cạn, gió nổi mây trôi. Thời gian sẽ pha phôi.
Ngọc Kôn
Hãy bỏ tro trên đầu và ăn năn sám hối tội mình. Mau ăn năn hối
Kim Long
Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro, một mai người sẽ trở về bụi
Thy Yên
Người ơi! Xin nhớ cho con người mình là tro bụi,  rồi mai ta sẽ
Nguyễn Duy
Là hạt bụi con chỉ là hạt bụi rồi mai này là hạt bụi thôi. Là hạt
Vinh Hạnh
[Ý: Tv 50] Nài xin Thiên Chúa, xin Chúa thương tôi hèn yếu, 
Việt Khôi
Ngươi có là gì, có là gì đâu khác gì bụi tro. Ngươi mải mê gì
Ân Duy
Tình cờ thoảng như cơn mơ Người đến bất ngờ, này người còn
Nguyên Hữu
Người là bụi tro hãy nhớ là thân tro bụi! Mai sau người sẽ trở về
P.Đ. Huyến-V.Đ. Ân
Người ơi người có biết chăng người là tro bụi. Một mai người sẽ
Phanxicô
Người ơi chớ quên đi đời sống có nghĩa là gì. Là bông hoa như
Kim Long
Người ơi hãy nhớ, nhớ thân phận mình là bụi đất thôi. Một mai
Nguyên Kha
Phù hoa nối tiếp phù hoa, Trần gian tất cả chỉ là phù hoa.
Mi Trầm
Thân con như lá rụng rơi về cội, đời hôm nay như gió lung lay
Thái Nguyên
Thân con là bụi tro Chúa ơi và con biết mình sẽ trở về bụi tro.
Văn Chi
Con luôn luôn ghi nhớ trong hồn. Luôn ghi nhớ trong hồn mình
Ân Đức
[Ý: Tv 50] Xin dẫn đưa con về, xin Ngài dẫn đưa con về với

Dâng lễ

Nguyễn Duy
Con xin dâng muôn lời kinh thấm lệ chan hoà. Con kêu van Chúa
Vũ Đình Ân
Lạy (i) Chúa chúng con dâng lên Chúa hiến lễ đầu mùa chay này

Ca Hiệp lễ (x. Tv 1,2-3)

Kim Long
Ai gẫm suy luật Chúa đêm ngày sẽ đúng mùa trổ sinh hoa trái.
Kim Long
Trở lại đi con ơi, Trở lại cùng Ta Đấng cứu thoát con. Ta sẽ làm
Từ Duyên
Người nào lắng nghe Lời Chúa từng ngày vẫn biết thực thi và 
* Các bài hát chỉ mang tính tham khảo cho Phụng Vụ thứ Tư Lễ Tro (Tham khảo thêm: Sách Lễ Rôma, Sách hát đơn giản - Graduale Simplex)

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ 
Bản dịch: Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ 

Ca nhập lễ (x. Kn 11,24-25.27)
Lạy Chúa, Chúa một niềm thương xót mọi loài,  
không ghét bỏ vật nào Chúa đã dựng nên. 
Tội lỗi loài người, Chúa nhắm mắt làm ngơ  
để chúng con ăn năn hối cải. 
Chúa rộng lòng ban ơn tha thứ  
vì Ngài là Thiên Chúa,  
là Chúa của chúng con  

Bài đọc 1 (Ge 2,12-18)
Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng
Bài trích sách ngôn sứ Giô-en.  
12 Đây là sấm ngôn của Đức Chúa :  
“Các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta, 
hãy ăn chay, khóc lóc, và thống thiết than van.” 
13 Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng.
Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, 
bởi vì Người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương, 
Người hối tiếc vì đã giáng hoạ. 
14 Biết đâu Người chẳng nghĩ lại và hối tiếc 
mà để lại phúc lành, hầu anh em có lễ phẩm và lễ tưới rượu 
dâng lên Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em.
15 Hãy rúc tù và tại Xi-on, ra lệnh giữ chay thánh, 
công bố mở cuộc họp long trọng ; 
16 hãy tụ tập chúng dân, mời dự đại hội thánh, 
triệu tập các cụ già, tụ họp đám thiếu nhi 
cũng như trẻ thơ còn đang bú.
Tân lang hãy ra khỏi loan phòng, 
tân nương hãy rời bỏ phòng khuê ! 
17 Giữa tiền đình và tế đàn, 
các tư tế phụng sự Đức Chúa hãy than khóc và nói rằng : 
“Lạy Đức Chúa, xin dủ lòng thương xót dân Ngài ! 
Xin đừng để gia nghiệp của Ngài phải nhục nhã 
và nên trò cười cho dân ngoại ! 
Chẳng lẽ các dân lại được cớ mà nói : 
Thiên Chúa của chúng ở đâu rồi ?” 
18 Đức Chúa đã nồng nhiệt yêu thương đất của Người, 
đã tỏ lòng khoan dung đối với dân Người. 

Đáp ca (Tv 50,3-4.5-6a.12-13.14 và 17; Đ. x. c.3a)
Đ. Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, 
vì chúng con đắc tội với Ngài.
3 Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, 
mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.
4 Xin rửa con sạch hết lỗi lầm 
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.
Đ. Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, 
vì chúng con đắc tội với Ngài.
5 Vâng, con biết tội mình đã phạm, 
lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. 
6a Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, 
dám làm điều dữ trái mắt Ngài.
Đ. Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, 
vì chúng con đắc tội với Ngài.
12 Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, 
đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.
13 Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh, 
đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.
Đ. Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, 
vì chúng con đắc tội với Ngài.
14 Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, 
và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con ; 
17 Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, 
cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.
Đ. Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, 
vì chúng con đắc tội với Ngài.

Bài đọc 2 (2 Cr 5,20 - 6,2)
Anh em hãy làm hoà với Thiên Chúa : Đây là thời Thiên Chúa thi ân.  
Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.
5 20 Thưa anh em, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Ki-tô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy, nhân danh Đức Ki-tô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà với Thiên Chúa. 21 Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người.
6 1 Vì được cộng tác với Thiên Chúa, chúng tôi khuyên nhủ anh em : anh em đã lãnh nhận ân huệ của Thiên Chúa, thì đừng để trở nên vô hiệu. 2 Quả thế, Chúa phán rằng : Ta đã nhận lời ngươi vào thời Ta thi ân, phù trợ ngươi trong ngày Ta cứu độ. Vậy, đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ.

Tung hô Tin Mừng (x. Tv 94,7b.8a)
Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng,  
nhưng hãy nghe tiếng Chúa.
 
Tung hô Tin Mừng (x. Tv 50,12a và 14) (Bản dịch Uỷ Ban Phụng Tự, 1973)
Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch.
Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ.

Tin Mừng (Mt 6,1-6.16-18)
Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. 
1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. 2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, 4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.  
5 “Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả : chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em : chúng đã được phần thưởng rồi. 6 Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
16 “Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả : chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 17 Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, 18 để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.”  

Ca hiệp lễ  (Tv 1,2-3)
Ai nhẩm đi nhẩm lại luật Chúa đêm ngày,  
cứ đúng mùa là trổ sinh hoa quả.
-----------------------------------------------------