Latest in Tech

VỀ VỚI CÁT BỤI - Lm. Thái Nguyên

ĐK. Thân con là bụi tro Chúa ơi và con biết mình sẽ trở về tro bụi. 
Thân con là bùn đất Chúa ơi và con biết mình sẽ trở về đất bùn.
1. Thân phận người như cỏ hoa, như mây gió bay qua ôi xót xa phận ta trong cuộc đời cô lữ. Và ngày tháng chỉ là giấc mơ qua mà thôi, chớ để lòng nặng mang bao lỗi tội.
2. Không còn gì cho ngày sau, ai không biết hôm nay đang sống cho ngày mai trong một niềm tin mới. Tình đời vẫn chỉ là thoáng như cơn nồng say, sẽ chẳng còn lại chi giây phút này.
3. Ai là người đang cười say, trong nhung gấm xa hoa trong thướt tha lụa là trong quyền lực danh giá. Người hãy nhớ một ngày sẽ ra đi thật xa, sẽ chôn vùi thân ta muôn kiếp nào.
4. Chúa là nguồn ban sự sống, con tha thiết trông mong luôn sống trong tình yêu luôn trở về bên Chúa. Nguyện cầu Chúa dủ tình xót thương thân phận con, khấn xin Ngài thương ban ơn cứu độ.