Latest in Tech

HANG BELEM - Hải Linh & Minh Châu

ĐK. Hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa. Trông hang Be-lem: Ánh sáng tỏa lan tưng bừng. Nghe trên không trung tiếng hát Thiên Thần vang lừng. Đàn hát (réo rắt tiếng hát). Xướng ca (dư âm vang xa). Đây Chúa Thiên Tòa giáng sinh vì ta. Người hỡi (hãy kíp bước tới). Đến xem (nơi hang Be-lem). Ôi Chúa giáng sinh khó -khăn thấp hèn.
Nửa đêm mừng Chúa giáng sinh ra chốn gian trần. Người đem ơn phúc xuống cho muôn dân lầm than.
1. Nơi hang Be-lem Thiên Thần xướng ca: Thiên Chúa vinh danh, chúng nhân an hòa.
2. Nơi hang Be-lem chiên lừa thở hơi. Tan giá đêm đông ấm thân Con Người.
3. Nơi hang Be-lem mục đồng xúm quanh. Ca hát vang lừng mến yêu chân thành.
4. Nơi hang Be-lem huy hoàng ánh sao. Đưa lối Ba Vua phương Đông đến chầu.
5. Nơi hang Be-lem ta quỳ thiết tha. Xin Chúa nhân hiền xuống ơn chan hòa.
***** Hang Belem