Menu


AN TÁNG - CẦU HỒN

Tên bài
Tác giả
Câu đầu
Mỹ Sơn
Ca nhập lễ, Kinh Thương Xót, Đáp Ca, Alleluia, Thánh!, Chiên T. Chúa
Nguyễn Duy
Chốn thảm sầu tiếng con kêu cầu Chúa ơi!  Xin lắng nghe lời con nài
Nguyên Kha
Hồn con vươn lên tới Chúa, lạy Chúa cứu chuộc con! Con sẽ chẳng hổ
Anphong Hoan
Con nay đã sẵn sàng, Chúa ơi con nay đã sẵn sàng theo Ngài ra đi.
Huy Hoàng
Từ vực thẳm con kêu lên Ngài, lạy Chúa! Xin Ngài nghe tiếng con. Dám
Mi Trầm
Con xin dâng lên Ngài những linh hồn lìa đời mong tìm về quê hương 
Nguyễn Duy
Xin dâng lên Ngài người thân yêu đã ra đi rồi.  Xin dâng lên Ngài 
Mai Nguyên Vũ
Từ ngục tối van xin Chúa hãy nghe thấu. Nguyện xin Chúa thương nghe
Hùng Lân
Hãy tiếp nhận con trong giây phút này đừng để cô đơn lạnh lùng u tối
Hoàng Kim
Hãy mở cho tôi mở cửa thiên đàng, để tôi vào mà tạ ơn Chúa.  
Ân Đức
Lạy Chúa! Trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân
Nguyễn Duy
Người nằm xuống giã từ trần gian, xin cho người ngủ yên năm tháng
Ân Đức
Lệnh triệu đã ban rồi, tôi ra đi xin chào mọi người, đường trần gian đã hết
Mai Thiện
Niềm hy vọng đời con đặt nơi Chúa, Chúa ơi, trọn hy vọng nơi Ngài nguồn
Ân Đức
Tôi tin rằng: Đấng Cứu chuộc tôi hằng sống. Và ngày tận thế tôi sẽ từ bụi
Ân Đức
Tôi tin, tôi tin rằng: Đấng Cứu chuộc tôi hằng sống. Tôi tin, tôi tin rằng:
Phanxicô
Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Lúc con người nằm yên giấc 
Kim Long
Muôn tiếng nghẹn ngào vọng thấu mãi lên trời cao  Đây bao linh hồn
Vi Nam
Trần gian hôm nay con đã cách xa ngàn trùng.  Vực sâu âm u tăm tối 
Kim Long
Trong gian truân tôi đã kêu cầu, và Chúa đã đáp lời tôi.  Từ vực sâu
Nguyên Lam
Từ vực sâu con kêu lên Ngài lạy Chúa  xin Ngài nghe tiếng con 
Trầm Hương
Lạy Chúa khi nghe Chúa gọi con trở về, về trời với Chúa chan chứa bao
Ân Đức
Rồi tôi thấy một trời mới đất mới, trời đất cũ nay đã qua đi và biển cũng
Nguyễn Duy
Từ vực sâu bao thương đau ngày đêm nung nấu. Con lo âu trông ngóng
Kim Long
Từ chốn luyện hình u tối vọng tiếng bao linh hồn khóc than.  
Anphong Hoan
Từ vực sâu con kêu lên Chúa, xin Ngài nghe tiếng con kêu. 
Mi Trầm
Này đây con dâng Chúa những lời kinh, và này đây con dâng Chúa những
Hương Đan
Mẹ ơi Mẹ có thấu tiếng khóc than của bao linh hồn trong nơi luyện hình.
Anh Tuấn
Cuộc sống ở trần gian đổi thay luôn mãi. Đâu là nơi êm ái cho người say
Mi Trầm
Xin vĩnh biệt người thân này xa trần thế, mong đi tới cõi thiên thu một kiếp
Trầm Hương
Xót thương người lạy Chúa xin xót thương người sinh thành ra con xót