Latest in Tech

CẦU HỒN

Tên bài
Tác giả
Câu đầu
Mỹ Sơn
Phanxicô
Trầm Hương
Trầm Hương
Bao năm lo toan trong cuộc đời, bao năm lênh đênh trên giòng đời. Nào 
Mỹ Sơn
Lan Thanh
Chúa tới gọi con về (Trong ngày Chúa đến) Chúa tới gọi con về. Chúa kêu
Kim Long
Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết. Ăn năn kêu van lạy 
Ngọc Linh
Ân Đức
Mi Trầm
Nguyễn Duy
Cuộc đời trần gian
Cuộc đời trần gian ta đang sống như con thuyền trôi, ta sống
Dâng lên lời kinh
Bạch Quỳnh
Dâng lên bao lời kinh cầu với tâm tình hiếu kính
Dâng Nữ Vương luyện hình
Phương Anh
Nơi vực sâu ngày đêm bao nung nấu
Đời qua mau
Mi Trầm
Đời qua mau như gió thoảng qua. Tàn dần tựa muôn bông hoa
Ân Đức
Hùng Lân
Nguyễn Văn Tuyên
Hùng Lân
Hãy tiếp nhận con trong giây phút này. Đừng để cô đơn lạnh lùng u tối
Ân Đức
Võ Thanh
Chúa ơi! Xin đoái thương dìu ban phúc nghỉ ngơi ngàn năm
Lạy Chúa Chúa đã thấy
Lan Thanh
Đời ai như cây cỏ dại đời người như bóng mây bay, như bông hoa
Lạy Chúa xin thương
Đinh Thanh Hiền
Lạy Chúa xin thương tình ghé mắt đoái nhìn bao linh hồn
Kim Long
Linh hồn con khao khát Thiên Chúa, ôi Chúa Trời hằng sống. Biết tới ngày
Vinam
Dâng lên Chúa những linh hồn đã sớm xa lìa nơi thế trần. Là con cái Chúa
Nguyễn Văn Tuyên
Nguyễn Duy
Ân Đức
Phanxicô
Chúa ơi một ngày mai con đây sẽ về với Ngài như ánh sáng bay về mặt
Kim Long
Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ
Đỗ Vy Hạ
Người nằm xuống bạn bè tiếc thương. Người ra đi người thân đau lòng
Kim Long
Người ơi hãy nhớ, nhớ thân phận mình là bụi đất thôi. Một mai theo tiếng
Người ra đi
Mi Trầm
Người ra đi xin giã từ cuộc đời, đem theo những gì của cuộc sống
Nhờ Đức Ki-tô
Bạch Quỳnh
Vì tội Adam mà phàm nhân chung kiếp tử sinh, nhờ tình Cha thương mà
Mai Thiện
Niềm hy vọng 1
Niềm hy vọng đời con đặt nơi Chúa Chúa ơi
Niềm hy vọng 2
Con hy vọng rất nhiều vào Chúa linh hồn con trông cậy ở lời Ngài
Ân Đức
Nguyên Kha
Ôi Giê-su lân tuất bao giờ con thấy Vua muôn đời. Ôi Giê-su lân tuất con
Reo vang ngày về
Văn Chi
(Miệng tôi vang câu chúc mừng) Vang câu chúc mừng rộn rã trên môi
Trầm Hương
Con như một người hành khất như một kẻ tội nhân. Con như người mang
Phanxicô
Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi, lúc con người nằm yên giấc
Kim Long
Thân lạy Giavê đêm ngày con rên xiết van lơn. Nguyện cho lời con
Thánh vịnh 62
Martino
Con khao khát tìm đến Ngài, lạy Chúa, để con chiêm ngưỡng Chúa
Tìm nguồn vinh phúc
Như Nguyên
Hãy luôn nhớ rằng cuộc đời thoáng chốc mau qua
Vinam
Trần gian hôm nay con đã cách xa ngàn trùng. Vực sâu âm u tăm tối tiếng
Trên thập giá
Mi Trầm
Trên thập giá Chúa chết khổ sầu, dâng lên Cha của lễ toàn thiêu
Đỗ Vy Hạ
Phúc cho người được Chúa thương gọi về. Khúc khải hoàn nhịp tưng 
Trầm Hương
Lạy Chúa khi nghe Chúa gọi con trở về, về trời với Chúa chan chứa bao
Ân Đức
Kim Long
Trong gian truân tôi đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời tôi. Từ vực sâu tôi nài
Nguyễn Duy
Từ vực sâu bao thương đau ngày đêm nung nấu. Con lo âu trông ngóng
Kim Long
Từ chốn luyện hình u tối, vọng tiếng bao linh hồn khóc than. Niềm thành 
Duy Thiên
Từ vực sâu con kêu cầu lên Chúa, nguyện xin Chúa hãy lắng nghe lời than
Kim Long
Từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa Chúa ơi, từ vực sâu thương đau con 
Trầm Hương
Về cõi thiên thu, mau mau ta đi về. Người gọi ta nơi cuối chân trời. Người
Kim Long
Vì Danh Chúa nhân từ. Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ. Xin cho các
Mi Trầm
Trầm Hương
Xin dắt đưa con về nẻo chính Chúa ơi! Xin dắt đưa con về bờ bến yêu 
Thiện Cẩm
Xin vĩnh biệt mọi người tôi ra đi lần cuối không bao giờ trở lại hẹn gặp lại
Xin dủ thương
Trần Minh Hứa
Chọn lòng đất âm u người đã vĩnh viễn ra đi. Chẳng một chút than van oán
Phương Anh
Tiếng bao linh hồn đang rên xiết dâng ứ trào. Tiếng con nghẹn ngào hồn
Hương Đan
Mẹ ơi mẹ có thấu tiếng khóc than của bao linh hồn trong nơi luyện ngục
Anh Tuấn
Cuộc sống chốn trần ai đổi thay luôn mãi, đâu là nơi êm ái cho con được
Đỗ Vy Hạ
Từ chốn tối tăm con ngước mắt nguyện cầu. Lạy Chúa rất cao xin tha thứ
Mi Trầm
Xin vĩnh biệt người thân này xa trần thế, mong đi tới cõi thiên thu một kiếp
Đỗ Vy Hạ
Xin xót thương con (lạy Ngài) xin xót thương con giữa nơi vực sâu. Từ 
Trầm Hương
Xót thương người lạy Chúa xin xót thương người sinh thành ra con xót