Menu


NIỀM HY VỌNG HẰNG SỐNG 2 - Ân Đức

ĐK: Tôi tin, tôi tin rằng: Đấng Cứu chuộc tôi hằng sống. Tôi tin, tôi tin rằng: Tôi sẽ sống lại ngày sau hết, từ bụi đất và trong xác thân, tôi chiêm ngưỡng Đấng Cứu Độ tôi.
1. Kìa hạt giống nào được gieo xuống đất, chờ ngày kết nụ trổ trái đơm hoa. Từ trong cát bụi Ngài cho tôi sống, kiếp sống thiên thu trên trời cao. 
2. Nguồn hạnh phúc nào làm tôi say đắm, niềm cậy trông nào trên chốn dương gian. Dầu đôi mắt phàm một lần chưa thấy, Đấng đã yêu tôi chết vì tôi.
3. Cảm tạ ơn Ngài đã ban chiến thắng, nhờ Người Con Một là Đức Ki-tô. Ngài là hy vọng, là nguồn cứu thoát, Cứu Chúa hiển vinh đã phục sinh. 
4. Ngài sẽ lau sạch những giọt nước mắt, tử thần không còn là giấc đau thương. Đợi ngày sống lại cùng chung vinh phúc, với Đấng tôi yêu tôi cậy tin.
***  Imprimatur: 04.8.2017 - TGP. Sài Gòn (DATY12)