Menu


CON ĐÃ CẬY TRÔNG – Nguyên Kha

ĐK: Hồn con vươn lên tới Chúa, lạy Chúa cứu chuộc con! Con sẽ chẳng hổ ngươi, vì con đã cậy trông. 
1. Lạy Chúa, xin Chúa nhớ lại tình thương và khoan dung vô bờ. Hãy rửa con sạch trong mọi vết tích tội nhơ. 
2. Hạnh phúc ai vững bước trong chân lý và tin yêu Chúa Trời. Hớn hở theo Người đi về lối bước thảnh thơi..
***  Imprimatur: 15.12.2015 - TGP. Sài Gòn (TCVN2)