Menu


[TCPV] Chúa Nhật 14 Thường Niên B

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ - Chúa Nhật XIV Thường Niên B 

   Nhập lễ
x. Tv 47,10-11

 
Kim Long
Tv 47   
 Giờ đây (Tv 47,1-10)
Phạm Đình Nhu
Tv 47   
Xuân Thảo
Tv 47   
Mi Trầm
 
Minh Tâm
 
Việt Khôi
   Đáp Ca
Tv 122,1-2a.2bcd.3-4 (Đ. c.2cd)

  
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Thái Nguyên
  
Thanh Lâm
  
Nguyễn Văn Hoà
  Ca Tiến lễ
Tv 17,18.32 (GR 302)

Tv 17,2.3.51  
Hải Triều
   
Phanxicô
2 Cr 12,7-10   
Mi Trầm
  Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Tv 33,9; Mt 11,28

  
Kim Long
Mt 11,28; Tv 33  
Nguyên Hữu
Tv 33   
Nguyễn Duy
Tv 33   
Cát Minh
Mt 11,28   
Hương Vĩnh
 Thánh ca Tin Mừng   
La Thập Tự
 Thánh ca Tin Mừng   
Thái Nguyên
Tv 33   
Phanxicô
Tv 33; Mt 11,28   
Phanxicô
  
Nguyễn Duy
 
Phanxicô
 
Kim Đường
   Tạ lễ
Nguyễn Duy
Đức Mẹ 
Minh Trân

Ca nhập lễ
x. Tv 47,10-11
Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh,
chúng con hồi tưởng lại tình Chúa yêu thương.
Danh thánh Chúa gần xa truyền tụng,
tiếng ngợi khen Ngài khắp cõi lừng vang ;
tay hữu Chúa thi hành công lý.

Ca dâng lễ
Tv 17,28.32 (GR 302)
Vì Chúa cứu độ dân nghèo hèn,
bắt kẻ vênh vang phải cúi mặt.
Ngoài ĐỨC CHÚA, hỏi ai là Thiên Chúa ?
Ai là núi đá độ trì, ngoài Thiên Chúa của ta ?

Ca hiệp lễ
1. Tv 33,9
Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy,
hạnh phúc thay ai trông cậy nơi Người.
2. Mt 11,28
Chúa nói : “Tất cả những ai đang vất vả
và mang gánh nặng nề,
hãy đến cùng tôi, tôi sẽ bồi dưỡng cho.”
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)