Menu


THÁNH VỊNH 122 (CN14TNB) – Huy Hoàng

ĐK: Mắt chúng ta hướng nhìn lên Chúa, cho tới khi Ngài thương xót phận. 
1. Con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa, Đấng đang ngự trên trời, thực là như ánh mắt của người tôi trung nhìn vào tay chủ mình. 
2. Tựa mắt nhũng nữ tỳ nhìn lên hướng tay bà chủ mình cùng nhìn lên chính Chúa, Đấng độ trì ta chờ Ngài thương xót phận. 
3. Dủ thương con ôi lạy Chúa chúng con bị khinh miệt. Bọn tự mãn, kiêu căng suốt ngày chê bai, này hồn con hứng chịu.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaLời Chúa vẫn tồn tại muôn thuở muôn đời là Tin Mừng được loan báo đến cho anh em. Alleluia.