Menu


THÁNH VỊNH 122 (CN14TNB) – Kim Long

Đáp: Mắt chúng ta hướng nhìn lên Chúa tới khi Ngài thương xót chút phận. 
1. Con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa, Đấng đang ngự trên trời, thực là như mắt gia nhân hướng nhìn tay ông chủ của mình. 
2. Như mắt những nữ tỳ chăm chú ngó tay bà chủ mình, Nào nhìn lên Chúa ta luôn tới tận khi nao Ngài xót phận. 
3. Xin Chúa kíp đoái tình thương xót chúng con bị khinh miệt, lời phường tự mãn chê bai, tiếng bọn kiêu căng hùa chế nhạo. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaThánh Thần Chúa ngự trên tôi, Chúa sai tôi đem Tin Mừng cho người khó nghèo. Alleluia, Alleluia.
***  Imprimatur: 15.11.2005 - GP. Phú Cường (TVĐC)