Latest in Tech

CHÍNH NHỜ NGÀI - Lm. Nguyễn Duy

1. Chúa chấp nhận cuộc sống của con nên Ngài đã đến với con người sống kiếp con người giữa nơi cuộc đời. Những bước đường Ngài dắt dìu con cho hạnh phúc không tan biến đâu Chúa đã gọi mời giết chết đơn côi.
ĐK. Chúa muốn nhận cuộc sống của con nắm tay con Ngài dìu từng bước Chúa luôn đợi chờ đổi trao thương mến. Phút cảm động lệ vỡ tràn mi ôi thân con dịu huyền như thế chính con không hiểu vì Ngài thương con.
2. Chúa muốn chọn cuộc sống của con, để đời con dõi bước theo Ngài sống chết cho Ngài hiến dâng trọn đời. Thánh giá Ngài đường hướng đời con những lần con đau thương đắng cay thánh giá của Ngài thắp sáng tâm tư.
3. Mắt dõi nhìn cuộc sống trần gian con nào hiểu những bước vội vàng cấu xé tranh giành của bao con người. Nếu biết rằng vì chính trần gian Chúa nhập thế như bao chúng nhân con sẽ hiểu được ý Chúa cao sang.
4. Đã đến ngày cải hóa đời con, con người cũ sống chỉ cho mình đến lúc trở thành con người của Ngài. Để đến ngày đổi mới lòng con cho tình yêu tung bay khắp nơi con với mọi người chất ngất tin yêu.