Menu


[TCPV] Thứ Sáu Tuần Thánh

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ - Thứ Sáu Tuần Thánh: Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu

   Đáp Ca
Tv 30,2 và 6.12-13.15-16.17 và 25 (Đ. Lc 23,46)

  
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Thái Nguyên
   Bài thương khó
Gioan 18,1-19,42

 
Nguyễn Văn Hoà
   Suy tôn Thánh Giá

   Hôn kính Thánh Giá
Thán ca Dân Ta hỡi, Vang khúc khải hoàn ca, Tv 66 với Điệp ca

 
Kim Long
 
Nguyễn Như
 
Ánh Đăng
   
Nguyễn Như
   
Yên Phương
   
Hải Triều
   
Ngọc Linh
   
Đỗ Vy Hạ
   
Ngọc Kôn
   
Hoàng Kim
   
Phanxicô
 
Ngọc Linh
  Rước Mình Thánh Chúa
Hát một bài ca thích hợp

  
Nguyễn Duy
  
Vi Nam
  
Lan Thanh
  
Đỗ Vy Hạ
  
Hoài Đức
   
Thiên Thu
 
Nguyễn Duy
 
Nguyên Hữu
  Ngoài phụng vụ
Phanxicô
 Đàng Thánh Giá