Latest in Tech

CON ĐƯỜNG THẬP TỰ GIÁ - Ngọc Linh

ĐK: Trên cây Thập tự giá máu Chúa đã đổ ra. Trên cây Thập tự giá máu Chúa tuôn chan hòa. Thập tự giá là con đường đưa tới niềm tin. Thập tự giá là con đường đưa tới an bình. Thập tự giá là con đường đưa tới hy vọng. Đường vượt thoát hư vong. Đường dẫn vào sự sống. Thập tự giá là con đường đưa tới hiển vinh. Thập tự giá là con đường đưa tới ân tình. Thập tự giá là con đường mang đến cứu độ. Là đường tới đỉnh cao, vinh quang phục sinh.
1. Xin cho con một đời đi trên đường Thập giá với niềm tin kiên vững. Xin cho con một đời đi trên đường ánh sáng bằng tất cả tin tưởng. Một tình yêu trọn sau trước, một đời mong nguyện theo bước. Theo bước Giê-su lên đồi Can-vê chịu sát tế làm của lễ hy sinh.
2. Xin cho con một đời đi trên đường Thập giá với quả tim son sắt. Xin cho con một đời đi trên đường ánh sáng bằng dấn thân quên mình. Đường dài dẫu ngàn nguy khó, mịt mù bão bùng mưa gió. Theo bước Giê-su lên đỉnh yêu thương vì lẽ sống vì hạnh phúc Thiên đường.
3. Xin cho con một đời đi trên đường Thập giá nhẫn nhục trong đức ái. Xin cho con một đời đi trên đường ánh sáng làm chứng nhân Tin Mừng. Dịu ngọt nếm hưởng Thập giá, dù ngàn gian khổ đâu sá. Gieo rắc tin yêu xây tình hiệp nhất cuộc sống mới là hòa khúc yêu thương.