Latest in Tech

25 NĂM ĐỜI THÁNH HIẾN - Anphong Hoan

ĐK: Tình là tình thương Chúa bao la hơn biển hơn trời, thẳm sâu khôn dò khôn vơi. Ngài đã gọi tên con ngay từ khi con còn trong lòng mẹ. Ngài nhắc đến tên con cho tình con luôn được trọn bề.
1. Hai mươi lăm năm qua rồi, đời dâng hiến sắt son đẹp ngời. Đường con theo Chúa muôn nơi đi gieo niềm tin mới, tiếng ca luôn tươi nở đầu môi. Ngàn khó nguy đang chờ, tình mến không phai mờ, hằng thủy chung, hằng vững tin Chúa luôn ở kề bên, Chúa đêm ngày gọi tên.
2. Xin cho con luôn trung thành, dầu gian khó quyết nên trọn lành. Đời bao sương gió mong manh con chân thành tha thiết Chúa ban cho con một lòng thanh. Nhờ Chúa thương an bài, con dấn thân miệt mài, hằng cậy trông, hằng cầu mong Chúa nhân từ dủ thương cứu thoát người trần gian.