Menu


LỄ CHÚA THĂNG THIÊN (Phụng Ca)

LỄ THĂNG THIÊN

Đối ca nhập lễ, Thánh Vịnh Alleluia, Đối Ca Dâng Lễ, Đối Ca Hiệp lễ
Kim Long
Chúa nói: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.
Kim Long
Hỡi các bạn miền Ga-li-lê, sao ngỡ ngàng đứng đó nhìn trời, Đấng
Âu Ca
Hỡi người xứ Ga-li-lê, sao còn đứng đó làm chi? Hỡi người xứ Ga-li-lê
Phanxicô
Chúa đã lên trời núi đồi đưa mắt nhìn theo, chia ly đôi ngả ngàn dâu
Nguyễn Duy
Chúa lên trời giữa tiếng kèn trổi vang lừng. Ngàn tiếng tung hô hoà
Thái Nguyên
Chúa về trời nhưng vẫn còn lại đây Nhiệm Thể Ngài là nguồn sự sống
Phanxicô
Hỡi người xứ Ga-li-lê sao còn đứng mãi làm chi? Nghĩ ngợi gì?
Vũ Đình Ân
Muôn cung đàn tấu lên ca mừng, Chúa từ nơi dương thế ngự lên
Phanxicô
Hỡi người Ga-li-lê sao còn mải mê đăm đăm nhìn trời Chúa đã về.
Nguyễn Duy
Sao đứng đó làm chi hỡi người xứ ga-li-lê, sao bỡ ngỡ mải mê trông
Mi Trầm
Hôm nay mừng Chúa lên trời trần hoàn vang tiếng ca. Hôm nay mừng
Nguyễn Duy
Sao còn đứng đó ngỡ ngàng nhìn trời làm chi, Đức Giê-su đã lên trời
Mi Trầm
Kèn vang muôn tiếng kèn vang. Hoà lời hoan chúc mừng Chúa lên trời
Quốc Vinh
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng reo mừng, Thiên Chúa ngự lên giữa
Văn Chi
Hân hoan mừng Chúa lên trời ngày vinh quang soi sáng muôn nơi.
Đỗ Vy Hạ
Hồn còn mãi ngóng trông bóng kia đã khuất mờ. Trên cao đầu ngọn 
Huy Hoàng
Chúa ngự lên rộn rã tiếng reo hò. Chúa ngự lên trong tiếng kèn hoà 
Kim Long
Chúa tiến lên giữa tiếng reo hò. Chúa tiến lên trong tiếng kèn vang. 
Thái Nguyên
Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Chúa ngự lên giữa tiếng kèn 
Thanh Lâm
Chúa tiến lên giữa tiếng reo mừng, Chúa tiến lên trong tiếng kèn vang.
           Mi Trầm
Trước khi Chúa về trời Ngài đã phán những lời cuối cùng để an ủi