Menu

THẦY SẼ Ở CÙNG CÁC CON - Mi Trầm

1. Trước khi Chúa lên trời Ngài đã phán những lời cuối cùng để an ủi những người ở lại giữa cuộc đời sóng vỗ bèo trôi.
ĐK: Này đây Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế và này đây Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến trọn đời.
2. Hãy đi bốn phương trời lời của Chúa giảng rao giữa đời, ngày mai đó ta sẽ sống lại ở bên Ngài sáng tươi cuộc đời.
***  Imprimatur: 06.02.2012 - GP. Nha Trang (TCPV)