Latest in Tech

NGÀY VINH QUANG VỀ TRỜI - Lm. Văn Chi

ĐK: Hân hoan mừng Chúa lên trời ngày vinh quang soi sáng muôn nơi. Và ngàn dân cất tiếng hoà ca: Allêluia, Allêluia. Hoan ca cùng với đất trời trần gian ôi loan báo tin vui. Một bài ca hát vang rộn xa: Allêluia, Allêluia.
1. Nơi trần gian thường ngước lên trời, thầm nhủ rằng quê hương mình nơi đó. Lặng nghe phận buồn lữ khách xa xôi, tiếng nguyện cầu lời kinh trào ứa trên môi.
2. Trông vời xa trần thế đoạn trường, nhìn về trời yêu thương tràn chan chứa. Nguyện xin Ngài dìu dắt tới Quê Hương, ước mơ trời làm quên cuộc sống đau thương.
3. Con nguyện xin lạy Chúa nhân từ, đời khổ sầu nương dâu buồn dương thế. Ngày đêm đường trần những thấy ưu tư, hướng lên trời cầu xin Ngài xót thương con.