Menu


KÈN VANG - Mi Trầm

ĐK: Kèn vang. Muôn tiếng kèn vang. Hòa lời hoan chúc mừng Chúa lên trời hiển vinh (hiển vinh muôn đời). Kèn vang. Muôn tiếng kèn vang. Hòa lời hoan chúc Chúa thống trị Thiên Đình.
1. Này trần hoàn ơi vỗ đều nhịp tay. Hoan hô Con Chúa khải hoàn về quê vinh phúc. Vua ta thống trị muôn năm muôn đời. Người người mừng vui hợp tiếng tung hô ngợi khen.
2. Tề tựu về đây hòa đàn nhịp vui. Dâng lên Con Chúa uy quyền một bài ca mới. Muôn dân quy phục Ngôi cao Chúa ngự. Này trời và đất mừng Chúa thống trị mọi nơi.
3. Này Người chờ ta ngày về bên Cha. Hân hoan trong Chúa ta cùng hòa vang câu hát. Vinh quang cõi trời thiên thu sáng ngời. Lòng tràn niềm vui hạnh phúc sống trong tình Cha.
****  Kèn Vang
***  Imprimatur: 06.02.2012 - GP. Nha Trang (TCPV)