Latest in Tech

THÁNH VỊNH 131 (T.Gioakim&Anna) – Huy Hoàng

ĐK: Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua Đa-vít tổ tiên người.
1. Này Chúa đã thề cùng vua Đa-vít muôn đời không thất tín không đổi thay. Ngài đã thề hứa là con ruột của ngươi, rồi Ta sẽ đặt lên ngai vàng trị vì hết muôn người.
2. Vì Chúa đã chọn Si-on nơi này Chúa thích lấy để ngự an. Ngài đã từng phán: "Này Ta ngự nơi đây. Và Ta mãi nghỉ ngơi chốn này bởi lòng Ta yêu vì.
3. Này đây Ta sẽ cho Đa-vít một dòng dõi hùng cường sẽ thắp cho người Ta đã xức dầu phong vương một ngọn đèn luôn tỏa sáng. Kẻ thù vua Ta phủ đầy nhục nhã còn trên đầu vua rực rỡ ánh triều thiên.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaCác Ngài mong đợi niềm ủi an của Is-ra-el và Thánh Thần ngự trong các Ngài. Alleiluia.