Latest in Tech

THÁNH VỊNH 125 (T.Giacôbê) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Việc Chúa làm cho ta ôi thực vĩ đại. Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.
1. Khi Chúa dẫn tù nhân Si on trở về, ta tưởng mình như giữa cơn mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.
2. Này khắp chốn ngoại dân loan truyền nhau rằng: "Ôi vĩ đại việc Chúa đã ra tay. Oi bao diệu kỳ công việc Chúa, lòng thấy hân hoan nỗi mừng đầy".
3. Cầu Chúa dẫn tù nhân chúng con trở về, như suối cạn miền Nam đón mưa rơi. Ai đi nghẹn ngào gieo hạt giống gặt hái mai sau khấp khởi mừng.
4. Họ ra đi lòng đau suối lệ nức nở, đi gieo hạt để mong lúa mai sau. Reo vui khi về tiếng cười vang nặng gánh trên vai lúa vàng đầy.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúa phán: "Thầy đã chọn các con ở giữa thế gian, để các con ra đi và sinh được nhiều hoa trái và hoa trái các con tồn tại". Alleiluia.