Latest in Tech

THÁNH VỊNH 144 (CN17TNB) – Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa, khi Ngài rộng mở tay ban, là bao sinh vật muôn vàn thoả thuê. 
1. Muôn loài Chúa dựng nên phải đồng thanh dâng lời cảm tạ. Và người tôi trung phải chúc tụng Danh Chúa. Nói lên rằng triều đại Ngài vinh hiển, xưng tụng Ngài là Chúa đầy quyền năng. 
2. Muôn loài ngước nhìn lên và chờ Chúa ban tặng lương thực. Ngài mở tay ban là bao sinh vật đầy no. Đúng theo giờ Ngài cho ăn, cho uống. Chính nhờ Ngài cuộc sống tràn đầy ơn. 
3. Lối đường Chúa thẳng ngay, Ngài là Đấng công bình chính trực. Và đầy yêu thương trong mỗi việc của Chúa. Chúa ở gần, gần bên ai kêu khẩn. Chúa ở gần người có lòng thành tâm. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaThầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã loan truyền hết cho các con. Alleluia.