Latest in Tech

THÁNH VỊNH 77 (CN18TNB) – Huy Hoàng

ĐK: Chúa ban bánh bởi trời mà nuôi dưỡng họ. 
1. Điều chúng tôi đã từng nghe biết do ông cha đã thường kể lại. Chúng tôi sẽ tường thuật cho thế hệ mai sau sự nghiệp lẫy lừng quyền uy của Chúa với bao kỳ công Chúa làm. 
2. Tầng mây trời tuân lệnh của Chúa, thiên môn nghe tiếng Ngài mở rộng. Man-na đã từ trời rơi xuống tựa mưa tuôn, và Người ban tặng họ tràn đầy bánh Chúa nuôi họ trên bước đường. 
3. Người thế ăn bánh của thần thánh, yêu thương Chúa ban tràn lương thực. Chúa đưa dân vào miền đất thánh thật phì nhiêu, là vùng núi đồi mà tay hữu Chúa chiếm ban tặng cho dân Người. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaLạy Chúa, xin hãy mở lòng chúng con, để chúng con lắng nghe lời của Con Chúa. Alleluia.