Menu


[TCPV] Chúa Nhật Phục Sinh

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ - Chúa Nhật Phục Sinh

   Nhập lễ
x. Tv 138,18.5-6; x. Lc 24,34; Kh 1,6

 
Kim Long
 
Ân Đức
 
Kim Long
 
Hùng Lân
   Đáp Ca
Tv 117,1-2.16ab & 17.22-23 (Đ. c.24)

  
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Mi Trầm
   Ca tiếp liên
Hát sau bài Đọc 2

  
Nguyên Hữu
  
Xuân Thảo
  
Thái Nguyên
  
Huy Hoàng
  
Kim Long
  
Anphong Hoan
  Ca Tiến lễ
Tv 75,9.10

   
Ngọc Linh
   
Ngọc Linh
   
Viết Chung
  Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Ga 11,26; Ga 8,10-11; Đối ca với Tv 16 (GR) | Đối ca với TV 115 (GS)

 
Nguyễn Duy
   
Phanxicô
   
Văn Chi
 
Hoàng Kim
   
Thiên Quang
   
VMT/ND
   
Văn Chi
   Tạ lễ
Kim Long

Martino
 
Ngô Duy Linh
 
Nguyên Hữu

Ca nhập lễ
1. x. Tv 138,18.5-6
Lạy Cha, Con đã sống lại
và vẫn ở với Cha ;
bàn tay Cha, Cha đặt trên Con,
tri thức của Cha thật quá siêu phàm.
Ha-lê-lui-a.
2. x. Lc 24,34; Kh 1,6
Chúa sống lại thật rồi. Ha-lê-lui-a.
Kính dâng Người vinh quang và uy quyền
đến muôn đời muôn thuở. Ha-lê-lui-a.

Ca dâng lễ
Tv 75,9.10 (x. Graduale Romanum, p. 199)
Tự chốn trời cao, Ngài tuyên án :
trái đất này kinh hãi lặng yên,
khi Chúa Trời đứng lên xét xử,
cứu mọi kẻ nghèo hèn chốn dương gian m.
Đối ca với Tv 75 (x. Graduale Simplex)
ĐC: Trái đất rung chuyển rồi lặng yên, 
khi Thiên Chúa đứng lên xét xử, allêluia.

Ca hiệp lễ
1 Cr 5,7-8
Đức Ki-tô đã chịu sát tế
làm Chiên lễ Vượt Qua của chúng ta.
Vậy chúng ta hãy dùng bánh không men
là lòng chân thật và tinh tuyền
để ăn mừng đại lễ. Ha-lê-lui-a.)
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)