Latest in Tech

HY LỄ VƯỢT QUA - Viết Chung

1. Hy lễ dâng ngày Vượt Qua là xác thể con Chúa. Đã treo lên giữa thập tự đau đớn tang thương chẳng còn gì để xóa hết lỗi lầm của chúng ta.
ĐK. Với hiến lễ thánh thiện và cao cả. Hoan hỷ chào Vượt Qua nguyện xin Chúa giao hòa. (Chúa thương giao hòa) Luôn canh tân Giáo hội trong Đức Tin với Danh Chúa vang xa gần nhân loại sống bình an.
2. Hy lễ đón mừng Phục Sinh là Máu Thịt trao hiến. Chúa hy sinh với khổ hình những đã vinh quang thắng tử thần. Giải thoát ách nô lệ của chúng sinh.