Latest in Tech

DÂNG LỜI CẢM MẾN – Ngọc Linh

1. Xin dâng lên Chúa muôn lời cảm mến, với bánh miến thơm với rượu nho lành. Xin dâng lên Chúa kiếp người sầu thương, Chúa đã cho con phúc lộc Thiên Đường.
ĐK: Hòa cùng trần thế hát lên mừng Ngài toàn thắng tử thần trọn một tình mến sắt son. Hòa cùng trần thế hát lên mừng ngày Ngài đã hiển vinh đã cho muôn nơi sống an bình.
2. Xin dâng lên Chúa xác hồn đổi mới, Chúa đã cho con sống lại muôn đời. Xin dâng lên Chúa ân tình nở hoa, ước muốn trong con trao Ngài tất cả. 
***** Dâng Lời Cảm Mến
****  Imprimatur: 08.01.2008 - Gp. Ban Mê Thuột (TT Thánh Ca Ngọc Linh)