Latest in Tech

NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG – Lm. Ngô Duy Linh

Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hãy vui mừng. Al-le-lu-ia! Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng. Al-le-lu-ia! Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa. Al-le-lu-ia! Xin cầu cùng Chúa cho chúng tôi. Al-le-lu-ia! Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Ma-ri-a hãy hỉ hoan khoái lạc. Al-le-lu-ia! Vì Chúa đã sống lại thật, vì Chúa đã sống lại thật. Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia!