Latest in Tech

NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG – Ngô Duy Linh

Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hãy vui mừng, Al-le-lu-ia. 
Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng, Al-le-lu-ia. 
Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa, Al-le-lu-ia.
Xin cầu cùng Chúa cho chúng tôi, Al-le-lu-ia, 
Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Ma-ri-a hãy hỉ hoan khoái lạc, Al-le-lu-ia. 
Vì Chúa đã sống lại thật, vì Chúa đã sống lại thật, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
****  Imprimatur: 19.7.2007 - GP. Phú Cường (TCVN1)