Menu


[TCPV] Chúa Nhật 15 Thường Niên B

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ - Chúa Nhật XV Thường Niên B 

   Nhập lễ
x. Tv 16,15

 
Kim Long
Tv 16   
Phạm Đình Nhu
   
Hương Vĩnh
   
Thái Nguyên
   Đáp Ca
Tv 84,9ab và 10.11-12.13-14 (Đ. c.8)

  
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Thái Nguyên
  
Thanh Lâm
  
Nguyễn Văn Hoà
  Ca Tiến lễ
Tv 24,1-3 (GR 17)

Tv 24  
Hoàng Kim
Tv 24  
Sơn Ca Linh
   
Giang Ân
   
Thơ Thảo
  Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Tv 83,4-5; Ga 6,56

  
Kim Long
Tv 83,4  
Trần Văn Huyến
Ga 6,57   
Nguyễn Như
Tv 83   
Thiên Hương
Tv 83   
Kim Long
 Thánh ca Tin Mừng   
La Thập Tự
 Thánh ca Tin Mừng   
Thái Nguyên
   
Nguyễn Duy
   
Oanh Sông Lam
   
Giang Ân
  
Ân Đức
 
Hương Đan
 
Nguyễn Đức Thắng
 
Dương Quảng
 
Nguyễn Duy
   Tạ lễ
Tri Văn Vinh
 
Phạm Quang
 
Ngọc Linh
 
Nguyễn Đức Tuấn
Đức Mẹ 
Nguyễn Duy

Ca nhập lễ
x. Tv 16,15
Phần con đây,
nhờ sống công minh chính trực,
nên sẽ được trông thấy mặt Ngài ;
khi thức giấc,
được thoả tình chiêm ngưỡng thánh nhan.

Ca dâng lễ
Tv 24,1-3 (GR 17)
Lạy CHÚA, con nâng tâm hồn lên cùng CHÚA.
Lạy Thiên Chúa của con, con tin tưởng nơi Ngài,
xin Ngài đừng để con tủi nhục,
đừng để quân thù đắc chí nhạo cười con.
Chẳng ai trông cậy Chúa,
mà lại phải nhục nhằn tủi hổ,
chỉ người nào tự dưng phản phúc
mới nhục nhằn tủi hổ mà thôi.

Ca hiệp lễ
1. Tv 83,4-5
Lạy Chúa Tể càn khôn,
là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ,
ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm,
cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt con
bên bàn thờ của Chúa.
Phúc thay người ở trong thánh điện
họ luôn luôn được hát mừng Ngài.
2. Ga 6,56
Chúa nói : “Ai ăn thịt và uống máu tôi
thì luôn kết hợp với tôi,
và tôi luôn kết hợp với người ấy.”
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)