Latest in Tech

TÂM TÌNH HIẾN DÂNG - Lm. Oanh Sông Lam

ĐK. Biết lấy gì cảm mến. Biết lấy chi báo đền. Hồng ân Chúa cao vời Chúa đã làm cho con.
1. Thương con từ ngàn xưa một tình yêu chan chứa. Và chọn con đi làm đuốc sáng chiếu soi trần gian. Cho con say tình mến và này con xin đến. Một đời trung trinh làm muối đất ướp cho mặn đời.
2. Trao cho con lời Chúa dù đời con hoen úa. Nguyện đời con đem Lời Chân Lý đến cho mọi nơi. Ra đi đầy nguyện ước và này con gieo bước. Nguyện đời con đem nguồn Yêu Mến đến cho mọi người.
3. Chân đi đạp đồi non biển đời bao sóng gió. Người đỡ nâng con dù nguy biến vẫn ở cùng con. Yêu thương làm hành trang ngọn đèn tim thắp sáng. Một đời vui như đàn chim hót suối reo đầu ngàn.
4. Xin cho con bình an và đầu cao mắt sáng. Một đời con đi làm chứng tá Chúa trên trần gian. Xin cho con nghèo khó cuộc đời bao nguy khó. Đời hạnh phúc con được chính Chúa gia nghiệp trọn đời.