Latest in Tech

THÁNH VỊNH 89 (01.5) – Thái Nguyên

1. Xin dạy chúng con biết đến ngày giờ để chúng con luyện được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa xin trở lại chớ còn để tới bao giờ. Xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài. 
ĐK: Lạy Chúa, xin củng cố sự nghiệp tay chúng con làm ra, xin Ngài thánh hoá những công việc chúng con. 
2. Cho lòng chúng con no phỉ tình thân để chúng con trọn đời vui sướng hân hoan. Lạy Chúa xin bù lại những ngày nhục nhã tủi hờn. Xin niềm vui chứa chan thay những nguy nàn. 
3. Cho đời chúng con nhìn thấy sự nghiệp và cháu con được nhìn thấy ánh vinh quang. Lạy Chúa Thiên Chúa con ban ngàn hồng phúc dư tràn. Gia nghiệp tay chúng con xin mãi vững bền.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia
Chúc tụng Thiên Chúa trong mọi ngày, là Đấng cứu độ chúng ta. Ngài vác lấy những gánh nặng của chúng ta. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 89 (Thánh Giuse, 01.5)