Menu


THÁNH VỊNH 103 (M3T) – Thái Nguyên

ĐK: Lạy Chúa, Thiên Chúa con thờ, Chúa rất cao vời vượt trên mây trời ngàn đời danh Chúa sáng ngời. 
1. Ngài khiến cỏ đồng xanh nuôi ăn đàn gia súc, làm tươi tốt rừng cây cho thế nhân hưởng dùng. Từ ruộng đất phì nhiêu cho con người cơm bánh, từ đó chế rượu ngon cho vui thoả lòng người. 
2. Chiều xuống khắp trần gian, mây buông màn đêm tối. Ở khắp chốn rừng sâu, muông thú đi tung hoành. Ngày ngày Chúa đều cho bao sinh vật no thoả. Cuộc sống giữa đồng hoang nơi vui thú địa đàng.  
3. Ngày đón ánh bình minh trên non ngàn tươi sáng. Người mải miết làm ăn, cho đến khi chiều về. Thật đẹp quá kỳ công do tay Ngài tạo tác, cuộc sống mãi tràn lan khôn ngoan Chúa ngàn đời. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia! AlleluiaAnh em hãy luôn kết hợp với Thầy như Thầy ở với anh em. Ai luôn kết hợp với Thầy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Alleluia! Alleluia!
***** Thánh Vịnh 103 (Mùng 3 Tết)