MenuTHÁNH VỊNH 46 (Lễ Thăng Thiên) – Thái Nguyên

ĐK: Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên giữa tiếng kèn vang.
1. Vỗ tay đi nào ngàn muôn dân hỡi ! Tán tụng Chúa Trời nào hãy hò reo. 
Vì Chúa Đấng Tối Cao khả úy, Ngài là Đại Đế Đấng thống trị trần gian.
2. Chúa tiến lên trong ngàn câu hoan chúc. Chúa ngự lên ngàn vạn tiếng kèn vang. 
Nào ta hãy ca mừng Thiên Chúa, mừng Ngài là Chúa khắp các vua trần ai.
3. Đức Vua cai trị toàn cả thế giới, xướng lên ca vịnh mừng Chúa là Vua. 
Này Chúa Đấng thống trị vạn quốc, ngàn đời rực rỡ Chúa hiển trị ngàn thu.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Này đây Chúa phán: "Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: 
Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế". Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 46 (Lễ Thăng Thiên)