Menu

TÌNH CON DÂNG CHÚA - Giang Ân

1. Của lễ tiến dâng lên Ngài chính là cuộc đời nhân thế, trọn thân xác tâm tư trọn tình yêu xin dâng làm hy lễ. Đây con tim dâng về Chúa Cha, trong hân hoan tâm tình thiết tha, con say sưa dâng lời hát ca bao gian nan vui buồn đã qua. 
ĐK: Con xin dâng lên Ngài này hiến lễ tình yêu. Con xin dâng lên Ngài trọn đời con bao ước mơ nhiều. 
2. Lòng tha thiết dâng tâm tình ước nguyện thuộc trọn về Chúa, dầu không xứng Ơn Thiêng mà tình con bao năm đã trao hiến. Ơn Cha ban chan hoà tháng năm ôi bao la như là biển xanh, cho muôn hoa trên ngàn nở tươi, xin tri ân muôn đời chẳng ngơi. 
3. Giờ đây tiến dâng lên Ngài nỗi niềm cuộc đời dâng hiến, buồn vui với truân chuyên này đời con hôm nay nguyện trao hiến. Dâng lên Cha gian trần khó nguy, trong hy sinh bao lần ướt mi, xin Cha thương dắt dìu bước đi, trong tin yêu con nào sá chi. 
4. Này tấm bánh ôi tinh tuyền với từng giọt rượu nho quý, cùng với Chúa Giê-su này đoàn con xin dâng về Cha Thánh. Xin Cha ban muôn ngàn phúc ân, cho con vui dâng trọn tuổi xuân, hôm nay đây con đã khấn xin, trong tay Cha con càng vững tin.
****  Imprimatur: 01.8.2017 - GP. Long Xuyên (BLTC)