Latest in Tech

CHÚA BIẾT TÂM TƯ CON - Giang Ân

1. Chúa biết tâm tư con từng nghĩ suy hay từng hành động. Chúa biết rõ thân con phận mỏng manh bao là yếu đuối. Chúa biết Chúa biết rồi rằng con chỉ là cát bụi vì tình thương Chúa đỡ nâng con. Chúa biết trái tim con còn khát khao bao điều trần đời. Chúa vẫn quyết nâng con phận nhỏ nhoi lên bạn tâm phúc. Ý Chúa muốn thế rồi thì con xin được đáp lại nguyện từ nay bước đi theo Ngài.
ĐK. (Đôi chân con vui bước) Đôi chân con vui bước vì biết Chúa rất thương con. Dù cuộc sống Thánh Giá trên đôi vai thì lòng con son sắt mãi không phai. Xin yêu Ngài yêu Ngài mãi mà thôi (mãi mãi thôi).
2. Chúa vẫn biết con đây còn biết bao nhiêu là tội tình. Nhưng Chúa vẫn thương con dìu bước con trên đường dương thế. Chúa biết Chúa biết rồi đời con nương tựa nơi Ngài đường trần gian có Chúa bên con. Những lúc gió mưa sa từng bước chân con thật ngại ngùng. Con không dám ra đi còn nghĩ suy hơn thiệt thua kém. Chúa biết Chúa biết rồi tình yêu sẽ là lối mở để đời con khát khao mong chờ.