Menu


THÁNH VỊNH 97 (Ban Ngày) – Thái Nguyên

ĐK: Mọi dân nước khắp cùng trái đất đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. 
1. Hát lên mừng Chúa một bài ca, một bài ca mới hỡi người ơi! 
Vì Chúa làm nên bao kỳ công, tay Ngài chí thánh chiến thắng trong uy hùng. 
2. Chúa cứu độ ta đã biểu dương, biểu dương quyền năng trước ngàn dân. 
Đây đức công chính Chúa tỏ ra với lòng nhân ái và tín trung của Ngài. 
3. Khắp trên trần thế đã nhìn thấy này ơn cứu thoát của Thiên Chúa. 
Toàn thể địa cầu hãy mừng vui, reo hò đàn hát để chúc vinh danh Ngài. 
4. Hãy reo mừng Chúa và đàn ca nhạc cụ râm ran hãy hòa vang. 
Thổi sáo kèn lên cho tràn lan ngợi mừng danh Chúa là Đức Vua muôn đời.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia
Ngày thánh đã dọi ánh sáng trên chúng ta, hỡi muôn dân hãy tới thờ lạy Chúa, 
vì hôm nay ánh sáng chan hoà đã toả xuống trên khắp địa cầu. Alleiluia, Alleiluia.