Menu


THÁNH VỊNH 84 (CN15TNB) – Kim Long

Đáp: Lạy Chúa, xin cho chúng con được thấy tình thương của Chúa, 
Và ban ơn cứu độ cho chúng con. 
1. Tôi lẳng lặng nghe Chúa nay ban truyền lời chào bình an tặng dân Chúa. 
Cứu ai hằng sợ Tôn Danh, Dọi chiếu ánh vinh hiển Ngài. 
2. Ân nghĩa và công lý nay tao ngộ, Hòa bình đẹp duyên cùng công chính. 
Đất nay nảy mầm công minh, thành tín giáng lâm bởi trời. 
3. Vâng, chính Ngài ban phúc ân dư đầy, và ruộng đồng nở rộ hoa trái. 
Tín trung rầy làm tiền phong mở lối bước chân của Ngài. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaXin Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, soi mắt tâm hồn chúng ta, cho chúng ta nhận rõ, đâu là niềm hy vọng mà ơn Ngài kêu gọi mang lại cho chúng ta. Alleluia, Alleluia.
***  Imprimatur: 15.11.2005 - GP. Phú Cường (TVĐC)